Trọn bộ camera gia đình

-37%

Trọn bộ 3 camera Hikvision 2Mp

4.900.000₫

7.800.000₫

-30%

Trọn bộ 5 camera Hikvision 1Mp

5.250.000₫

7.500.000₫

-30%

Trọn bộ 8 camera Hikvision 1Mp

6.700.000₫

9.600.000₫

-30%

Trọn bộ 9 camera Hikvision 1Mp ( HD 720)

8.750.000₫

12.500.000₫

-30%

Trọn bộ 10 camera Hikvision 1Mp ( HD 720)

9.100.000₫

13.000.000₫

-30%

Trọn bộ 12 camera Hikvision 1Mp ( HD 720)

10.500.000₫

15.000.000₫

-30%

Trọn bộ 16 camera Hikvision 1Mp ( HD 720)

13.300.000₫

19.000.000₫